huidige

De huidige ontwikkelingen op het gebied van (mobiel) internet bieden kansen om de kwaliteit van de geboden zorg aan met name chronisch zieke patiënten in belangrijke mate te versterken en te individualiseren. Vanuit deze gedachte is Medic Apps™ gestart. Medic Apps™ is een bedrijf dat zich ten doel heeft gesteld door middel van specifieke applicaties (Apps) op smartphones en tablets te zorgen voor een zorgverlening op maat, 24/7 en overal beschikbaar. De apps voorzien in de noodzakelijke zorg voor chronisch zieken. Hiermee wordt de levensvreugde voor de zorgconsument verbetert, de zorgbehoefte verlaagd en het zelfmanagement gestimuleerd. De te ontwikkelen applicaties vormen een gepersonaliseerde zorgschil.
 
   
 
     
  contact  
 

Medic Apps
Olstgracht 34
1324 EC Almere
036-5341110
info@medic-apps.nl